• Jūs dar neturite išsaugotų nuorodų

Šiuo metu galite užsisakyti šiuos sąvadus:

Siūlymas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „______________“ Juridinio asmens kodas ___________, buveinės adresas ___________________ Gerb. __________________________ SIŪLYMAS PAKEISTI DARBO SUTARTIES SĄLYGAS 20___ m. ______________ d. Nr. _______ Vilnius Atsižvelgiant į tai, kad bendrovėje atliekami organizacinės struktūros pertvarkymai, dėl ko _________(panaikinamas padalinys, pareigybė ar kt. priežastys)_________________________, siūlome Jums nuo 20__ m. __________ _____ d. pakeisti Jūsų darbo sutarties sąlygas sekančiai: 1. Pakeisti _______________________ pareigas į _______________________ pareigas; esamos pareigos naujos pareigos 3. 4. Pervesti Jus dirbti į ____________________________________________________ skyrių; Pervesti Jus dirbti adresu ________________________________________________; Nustatyti Jums _________________ (_____________________________________) 5. 6. Eur per mėnesį darbo užmokestį už _______________________ pareigų vykdymą; Palikti kitas darbo sutarties sąlygas nepakitusiomis. 2. suma žodžiais suma Prašome apie savo sutikimą (nesutikimą) su nurodytais pasiūlymais informuoti raštu per 5 darbo dienas nuo šio pasiūlymo gavimo datos. Jums sutikus su darbo sutarties sąlygų pakeitimu, pakeistos darbo sutarties sąlygos įsigalios nuo 20__ m. _____________________ _____ d. be atskiro pranešimo apie jų pasikeitimą. Primename, kad jums dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, Jūs galite būti atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės Darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Direktorius ________________________________ _______________________ Vardas, pavardė Parašas AV Šis siūlymas Jums įteikiamas pasirašytinai. Prašome pasirašyti, kad siūlymą gavote. Primename, kad pasirašymas, kad gavote šį siūlymą, reiškia tik siūlymo Jums įteikimą, bet nereiškia Jūsų susitikimo ar nesutikimo su siūlymu. Savo sutikimą ar nesutikimą su siūlymu galėsite išreikšti per 5 darbo dienas nuo siūlymo Jums įteikimo. Siūlymą gavau: ______________________________ __________________ Vardas, pavardė Parašas ______________________. Data Su uždarosios akcinės bendrovės “________________________” 20___ m. ______________ d. Siūlymu pakeisti darbo sutarties sąlygas Nr. _______ Susipažinau: ______________________________ __________________ Vardas, pavardė Parašas ______________________. Data Su siūlymu nesutinku: ______________________________ __________________ Vardas, pavardė Parašas ______________________. Data Su siūlymu sutinku: ______________________________ __________________ Vardas, pavardė Parašas ______________________. Data

Eiti į užsakymų puslapį?