Konsultantai

 

Valė Kulvinskienė – mokesčių ekspertė, sukaupusi didelę patirtį mokesčių administravimo srityje, turinti praktinių i.MAS kūrimo žinių, ilgą laikotarpį dirbusi Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir vadovavusi Kontrolės departamentui.

 

Artūras Vaišvila – advokatų kontoros Vaišvila ir partneriai advokatas, turintis daugiau kaip devyniolikos metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Pagrindinė lektoriaus specializacija – darbo teisės klausimai, darbo užmokesčio bei kiti su darbo teisiniais santykiais susiję klausimai (darbuotojų teisės ir pareigos, atleidimas iš darbo, algos neišmokėjimas, išeitinė išmoka, diskriminacija darbe, drausminių nuobaudų skyrimas, materialinė atsakomybė, darbo sauga), konsultuoja darbo ginčų klausimais, rengia pareiginius nuostatus, darbo sutartis ir kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus, dirba tiek su individualiais, tiek su kolektyviniais darbo santykiais.

 

   

Edita Radzevičiūtė – advokatų kontoros Vaišvila ir partneriai advokatė, turinti daugiau kaip dešimties metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Advokatė specializuojasi komercinės ir šeimos teisės bylose. Didelę jos darbo dalį sudaro teisminiai ginčai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu, nekonkuravimo susitarimų vykdymo pažeidimais ir su žalos šiose bylose atlyginimu.

 

Raimonda Joskaudienė – teisininkė praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, sutarčių, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.              

Tomas Seikalis – viešųjų pirkimų ekspertas, kuris konsultuoja vietos ir užsienio klientus (perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus) pirkimų klausimais, bei padeda spręsti įvairius, su pirkimais, susijusius klausimus. Veda seminarus, mokymus, skaito pranešimus konferencijose. Lektorius yra įvairių straipsnių pirkimų tema ir apžvalgų autorius, yra parengęs Pirkimų atmintinę, teikia pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų bei dalyvauja įvairiose darbo grupėse.

Nina Šukelienė – dokumentų valdymo specialistė, lektorė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja, pravedusi daugiau kaip 90 seminarų įvairioms organizacijoms dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos temomis.