Konsultantai

 

Valė Kulvinskienė – mokesčių ekspertė, sukaupusi didelę patirtį mokesčių administravimo srityje, turinti praktinių i.MAS kūrimo žinių, ilgą laikotarpį dirbusi Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir vadovavusi Kontrolės departamentui.

 

Artūras Vaišvila – advokatų kontoros Vaišvila ir partneriai advokatas, turintis daugiau kaip devyniolikos metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Pagrindinė lektoriaus specializacija – darbo teisės klausimai, darbo užmokesčio bei kiti su darbo teisiniais santykiais susiję klausimai (darbuotojų teisės ir pareigos, atleidimas iš darbo, algos neišmokėjimas, išeitinė išmoka, diskriminacija darbe, drausminių nuobaudų skyrimas, materialinė atsakomybė, darbo sauga), konsultuoja darbo ginčų klausimais, rengia pareiginius nuostatus, darbo sutartis ir kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus, dirba tiek su individualiais, tiek su kolektyviniais darbo santykiais.

 

   

Edita Radzevičiūtė – advokatų kontoros Vaišvila ir partneriai advokatė, turinti daugiau kaip dešimties metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Advokatė specializuojasi komercinės ir šeimos teisės bylose. Didelę jos darbo dalį sudaro teisminiai ginčai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu, nekonkuravimo susitarimų vykdymo pažeidimais ir su žalos šiose bylose atlyginimu.

   

Tomas Seikalis – advokatų kontoros vyresnysis teisininkas. Pagrindinė teisininko specializacija yra viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų srityje dirba nuo 2005 m. Perkančiosiose organizacijose įgyta viešųjų pirkimų specialisto (pirkimo organizatoriaus / viešojo pirkimo komisijos nario) patirtis, taip pat Viešųjų pirkimų tarnyboje įgyta teisinė kontrolieriaus ir konsultanto patirtis. Nuo 2009 m. veda mokymus viešųjų pirkimų temomis (vienas pirmųjų CVP IS lektorių), yra leidinių ir straipsnių viešųjų pirkimų tematika autorius / bendraautorius. Lietuvos advokatūros, Lietuvos teisininkų draugijos ir teisės aktų projektų darbo grupių narys.

   

Natalja Kobzevienė – ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Konsultuoja ir veda seminarus verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais nuo 1998 metų. Veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS klausimais įvairiuose mokymo centruose nuo 2008 metų. Lektorė turi didelę praktinio darbo patirtį įstaigų apskaitos srityse, todėl seminaruose daugiausia dėmesio skiria teorinių žinių pritaikymui praktikoje.

Nina Šukelienė – dokumentų valdymo specialistė. Lektorė dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete ir yra pravedusi daugiau kaip 90 seminarų įvairioms organizacijoms dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos temomis.