Konsultantai

 

Valė Kulvinskienė – mokesčių ekspertė, sukaupusi didelę patirtį mokesčių administravimo srityje, turinti praktinių i.MAS kūrimo žinių, ilgą laikotarpį dirbusi Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir vadovavusi Kontrolės departamentui.

 

Artūras Vaišvila – Advokatų profesinės bendrijos Judickienė ir partneriai JUREX asocijuotas partneris, advokatas, turintis daugiau kaip devyniolikos metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Pagrindinė lektoriaus specializacija – darbo teisės klausimai, darbo užmokesčio bei kiti su darbo teisiniais santykiais susiję klausimai (darbuotojų teisės ir pareigos, atleidimas iš darbo, algos neišmokėjimas, išeitinė išmoka, diskriminacija darbe, drausminių nuobaudų skyrimas, materialinė atsakomybė, darbo sauga), konsultuoja darbo ginčų klausimais, rengia pareiginius nuostatus, darbo sutartis ir kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus, dirba tiek su individualiais, tiek su kolektyviniais darbo santykiais.

 

 

Edita Radzevičiūtė – Advokatų profesinės bendrijos Judickienė ir partneriai JUREX teisininkė, advokatė, turinti daugiau kaip dešimties metų teisinio darbo ir darbo advokatų kontorose patirtį. Advokatė specializuojasi komercinės ir šeimos teisės bylose. Didelę jos darbo dalį sudaro teisminiai ginčai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu, nekonkuravimo susitarimų vykdymo pažeidimais ir su žalos šiose bylose atlyginimu.

Raimonda Joskaudienė – teisininkė praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, sutarčių, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.              

Nina Šukelienė – dokumentų valdymo specialistė, lektorė, pravedusi daugiau kaip 90 seminarų įvairioms organizacijoms dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos temomis.