Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Turinys:
I.    Bendrosios nuostatos
II.    Kas atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti?
III.    Ką mes tvarkome?
IV.    Kokiu tikslu tvarkome asmens duomenis? Kaip juos gauname? Kokiomis priemonėmis tvarkome?
V.    Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
VI.    Kiek laiko tvarkome Jūsų duomenis?
VII.    Kokias turite teises dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo?
VIII.    Ar galite atšaukti savo sutikimą mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis?
IX.    Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą?
X.    Kam galite skųstis dėl duomenų apsaugos pažeidimų?


I.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Mes, UAB „E-Z WAY“ (toliau – Bendrovė), gerbiame Jūsų privatumą ir imamės reikalingų priemonių jam saugoti. Ši Privatumo politika paaiškina, kokią informaciją renkame ir kodėl; kaip ją naudojame, tvarkome ir saugome; kokias galimybes Jūs turite dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo, kai bendraujate su mumis. Ši Privatumo politika taip pat taikoma mūsų pranešimams apie teisės aktų pasikeitimus, pasiūlymams, komerciniams pasiūlymams, naujienlaiškiams, reklamoms, kurias siunčiame elektroniniu paštu ar skelbiame savo ar trečiųjų asmenų svetainėse, savo elektroninėje parduotuvėje.
2.    Tvarkydami Jūsų duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
3.    Privatumo politika parengta 2018 m. rugpjūčio 13 d. Esant poreikiui, ją galime keisti. Apie atnaujintą politiką paskelbsime savo interneto svetainėje www.esavadai.lt.

II.    KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ IR SU KUO GALITE SUSISIEKTI?
1.    Mes, UAB „E-Z WAY“ (toliau - „Bendrovė“ arba „mes“), juridinio asmens kodas 302539533, adresas Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius, esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėje www.esavadai.lt, susisiekiant su Jumis telefonu ar el. paštu, derinant būsimos sutarties sudarymą ir vykdant sudarytas sutartis.
2.    Jūsų klausimus, prašymus ir siūlymus, susijusius su tuo, kaip tvarkome Jūsų duomenis, galite pateikti paštu adresu UAB „E-Z WAY“, Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius arba elektroniniu paštu info@e-zway.lt. Pasistengsime į juos atsakyti per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

III.    KĄ MES TVARKOME?
1.    Mes tvarkome:
1.1.    Pagrindinius asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, pareigas, darbovietę ir jos adresą, asmens ar kitą identifikacinį kodą, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, paslaugų suteikimo ar pristatymo vietos adresą ir kitus su tuo susijusius kontaktinius duomenis.
1.2.    Identifikavimo duomenis ir duomenis apie Jūsų elgesį internete: Jūsų vietos nustatymo duomenis pagal Jūsų faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, prisijungimo įrenginį, IP adresą, Jūsų elgesį mūsų tinklalapyje, Jūsų užsakomas prekes (ką apima Jūsų pasirinkimai, užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimo detalės), pirkimo įpročius, informaciją apie Jūsų naršymą mūsų svetainėje (srauto duomenis, prisijungimo laiką, trukmę, atsijungimo, kitus naršomus tinklalapius, iš kurių ateinate ir į kuriuos išeinate, mūsų svetainėje spaudžiamas nuorodas, naršymo ir skaitymo laiką).
1.3.    Finansinius duomenis: mokėjimų istoriją, informaciją apie mokėjimus.
1.4.    Duomenis apie Jūsų užsakymus ir jų vykdymą: užsakymų ir pirkimų istoriją, sudarytas sutartis, mokėjimų istoriją, įsiskolinimus.
1.5.    Garso įrašus: tais atvejais, kai bendraujate su mūsų darbuotojais mūsų Bendrovės telefono numeriais.
1.6.    Kt. duomenis: informaciją apie Jūsų sutikimą ar nesutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir kitus duomenys, kurie renkami sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrindu ir tikslais arba su Jūsų sutikimu, kai sutikimo prašoma.
1.7.    Duomenis apie atstovavimą: mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis, kai prekes ir paslaugas perka įmonė, bet Jūs veikiate kaip įmonės atstovas pagal įstatymą ar įgaliojimą.
2.    Mes netvarkome jokių specialių kategorijų duomenų – tokių kaip duomenys apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, informacijos apie asmens teistumą ar pan.

IV.    KOKIU TIKSLU TVARKOME ASMENS DUOMENIS? KAIP JUOS GAUNAME? KOKIOMIS PRIEMONĖMIS TVARKOME?
1.    Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome, kad galėtume suteikti Jums registraciją svetainėje ir elektroninėje parduotuvėje, pateikti komercinius pasiūlymus sutarčiai sudaryti, sudaryti ir įvykdyti sutartis, pateikti pranešimus apie teisės aktų pasikeitimus el. paštu, kaip paslaugos dalį, išrašyti sąskaitas, parduoti prekes ir paslaugas bei pristatyti prekes, aptarnauti Jus, susisiekti su Jumis Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, įvykdyti savo kasdienes operacijas, vesti apskaitą, mokėjimų vykdymą ir kontrolę, siūlyti Jums prekes ir paslaugas rinkodaros tikslais, taip pat įvykdyti teisės aktų reikalavimus bei apsaugoti savo teisėtus interesus.
2.    Jūsų duomenis apie prekių pirkimo įpročius ir naršymą svetainėje renkame ir tam, kad galėtume pasiūlyti Jūsų mėgstamas prekes ir paslaugas ir pateikti specialius pasiūlymus jiems, pagerinti paslaugų kokybę, tobulinti naršymą ir aptarnavimą svetainėje. Šiuo tikslu renkame:
2.1.    Techninę informaciją, kai Jūs naršote mūsų svetainėse, naudodami „Google Analytics“.
2.2.    Naudojame tokius slapukus („cookies“) - tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos prisijungiant prie svetainės ir naršant svetainėje ir yra įrašomos ir saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

csrftoken

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įeinant į puslapį

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikali simbolių seka

sessionid

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įeinant į puslapį

2 mėnesiai

Unikali simbolių seka

uuid

Slapukas yra skirtas fiksuoti, kad dokumentas jau yra peržiūrėtas vartotojo

Po dokumento peržiūros

1 metai

Unikali simbolių seka

_utma

_utmb

_utmc

 

 

_utmz

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

2 metai

30 minučių

Iki interneto svetainės uždarymo

1 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“.


Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, kai Jūs pageidaujate kiekvieną kartą neįrašinėti savo prisijungimo vardo ar kitų duomenų, rinkdami svetainės lankomumo statistiką elektroninėms paslaugoms vertinti ir reklamos efektyvumui gerinti, teikdami Jūsų interesus atitinkančią reklamą ir pritaikydami svetainę Jūsų poreikiams, vertindami reklamos efektyvumą, apjungdami slapukų surinktus duomenis ir informaciją su kitomis priemonėmis surinktais duomenimis, vertindami Jūsų ankstesnę naršymo istoriją ir poreikius pagal Jūsų įrenginyje fiksuotų slapukų identifikavimą.
2.3.    Mes galime rinkti informaciją su Jūsų sutikimu rinkodaros tikslais siunčiamų naujienlaiškių dėl paslaugų siūlymo, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino Jus atlikti kokius nors veiksmus (atidaryti nuorodas, apsilankyti svetainėje, pirkti elektroninėje parduotuvėje).  Šio punkto tikslais pažymime, kad naujienlaiškiais laikomi tik el. laiškai, kuriais siūlome paslaugas, bet ne pranešimai apie teisės aktų pasikeitimus, kurie yra Jūsų užsakytų paslaugų dalis.
3.    Jūsų nurodytais elektroninio pašto adresais mes siunčiame pranešimus apie teisės aktų pasikeitimus, kurie yra Jūsų užsakytų paslaugų dalis. Šiais pranešimais jokių Jūsų asmens duomenų nerenkame.
4.    Mes taip pat galime daryti ir tvarkyti garso įrašus, Jums bendraujant su mūsų darbuotojais Bendrovės telefoninio ryšio priemonėmis, norėdami apsaugoti Bendrovės konfidencialią informaciją, užtikrinti darbuotojų darbo kokybę ir kontroliuoti paslaugų suteikimą. Apie telefoninių pokalbių įrašymą informuojame, susisiekę su Jumis, jei pokalbis bus įrašomas.
5.    Duomenis gauname iš Jūsų su Jūsų sutikimu ir tvarkome sudarytos sutarties arba Jūsų sutikimo pagrindu, taip pat iš trečiųjų asmenų, kai to reikia sutarčiai ar teisės aktų reikalavimam įvykdyti, Bendrovės teisėtiems interesams apginti.
6.    Jūsų sutikimas yra duodamas Jūsų laisva valia. Jūs galite neduoti sutikimo, nesiregistruoti svetainėje, nepirkti prekių, ir/ar nesutikti su duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais ar savo duotą sutikimą atšaukti vėliau. Jums nedavus sutikimo ar jį atšaukus, kai sutikimas būtinas sutarčiai įgyvendinti, atsiskaitymams apskaityti ir kontroliuoti iki jų visiško įvykdymo, mes galime negalėti pateikti Jums prekių, sudaryti sutarties ar pateikti specialių pasiūlymų. Tačiau Jūs visada turite teisę neduoti sutikimo duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais ir tai neturės įtakos prisiimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui.
7.    Duomenis tvarkome sąžiningai, laikydamiesi konfidencialumo ir to reikalaudami iš mūsų duomenis tvarkančių darbuotojų ir duomenų tvarkytojų, ir saugome juos ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

V.    KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
1.    Siekdami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sudarytas sutartis, Jūsų sutikimo pagrindu, Jums naršant mūsų svetainėje, sutinkant su slapukais („cookies“) ir/ar tiesiogine rinkodara, siekdami reklamuoti ir pasiūlyti Jums savo prekes ir paslaugas, atitinkančias Jūsų pirkimo įpročius ir pageidavimus, užtikrinti savo interesus ir įvykdyti teisės aktų reikalavimus, perduodame surinktus Jūsų duomenis savo partneriams, užsakymų vežėjams, mokėjimus kontroliuojančioms finansų įstaigoms, mūsų draudikams ir konsultantams, bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, ir skolas išieškantiems profesionalams, teismams, reklamos agentūroms, analizės ir paieškos sistemų tiekėjams, mūsų kompiuterinių sistemų ir serverių tvarkytojams taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms ir kitoms patikimoms trečiosioms šalims.
2.    Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į kitas valstybes ir kitiems tvarkytojams, kurie nėra Europos Sąjungos šalys ir joje įsisteigę tvarkytojai, nebent pateiktumėte tokį prašymą raštu ar reikėtų įvykdyti tarp mūsų sudarytą sutartį toje užsienio valstybėje, arba duomenis renkant per Google Analytics sistemą.

VI.    KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
1.    Jūsų asmens duomenis tvarkome kol įgyvendiname Politikoje numatytus tikslus, kuriems duomenis renkame, arba 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų profilio, prekių ar paslaugų pirkimo, arba jei gaunate mūsų naujienlaiškį – naujienlaiškio atidarymo – pagal tai kuris veiksmas, susietas su konkrečiu terminu, įvyksta vėliausiai, jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.
2.    Garso įrašus saugome 3 mėn. nuo jų padarymo dienos ir eilės tvarka pagal seniausius, kuriems suėjęs saugojimo terminas, sunaikiname, jų neperklausydami, jei nėra teisėto Bendrovės intereso juos saugoti ilgiau ir jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.
3.    Duomenis, surinktus rinkodaros tikslais, tvarkome 5 metus nuo jų surinkimo, jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.
4.    Kai savo svetainėje, prisijungus prie profilio, teikiame mokamo turinio paslaugas, galime panaikinti Jūsų registraciją ir ištrinti visus Jūsų asmens duomenis svetainėje, jei už naudojimąsi turiniu neapmokama, informavus Jus Jūsų registracijoje nurodytu elektroniniu paštu apie planuojamą ištrynimą. Po registracijos profilio ištrynimo Jūs galite vėl registruotis svetainėje tuo pačiu elektroninio pašto adresu iš naujo.

VII.    KOKIAS TURITE TEISES DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?
1.    Jūsų teisės:
1.1.    Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jei tvarkome – su jais susipažinti, gaunant mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų suvestinę.
1.2.    Reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Įgyvendinti šią savo teisę galite patys, prisijungę prie savo registracijos profilio svetainėje, ar kreipdamiesi į mus paštu adresu UAB „E-ZWAY“, Kalvarijų g. 98-44 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@e-zway.lt.
1.3.    Reikalauti panaikinti Jūsų asmens duomenis ir registracijos profilį („teisė būti pamirštam“).
1.4.    Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
1.5.    Reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.6.    Kreiptis dėl Jūsų duomenų perkeliamumo, ir kai mūsų turimi Jūsų duomenys yra struktūruoti ir automatiškai nuskaitoma forma – prašyti persiųsti juos Jūsų raštu nurodytam kitam duomenų valdytojui.
1.7.    Skųsti mūsų vykdomus Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucijai.
2.    Daugiau sužinoti apie šias teises galite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.
3.    Pateikti mums prašymą įgyvendinti savo teises galite paštu adresu UAB „E-Z WAY“, Kalvarijų g. 98-44 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@e-zway.lt. Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus, o siekiant susipažinti su telefoninių pokalbių garso įrašais prašome nurodyti įrašo datą ir orientacinį jo laiką, kadangi neapibrėžti prašymai sukuria neproporcingai dideles darbo ir laiko sąnaudas juos perklausyti bei nepagrįstą kitų asmenų stebėjimą, todėl nesant galimybės identifikuoti įrašų kaip Jūsų įrašų, nekonkretūs prašymai nebus tenkinami.
4.    Į Jūsų prašymus atsakysime per 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai Jūsų prašymo įgyvendinimui reikalingas terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų.

VIII.    AR GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ MUMS TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
1.    Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl Jūsų duoto sutikimo, savo sutikimą galite atšaukti, pateikę savo sutikimo atšaukimą tokia tvarka:
1.1.    Paštu adresu UAB „E-ZWAY“, Kalvarijų g. 98-44, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@e-zway.lt.
1.2.    Atsisakant naujienų, akcijų ir naujienlaiškių – taip pat ir paspaudus nuorodą elektroniniu paštu siunčiamų elektroninių laiškų (naujienlaiškių) apačioje („Unsubscribe“ ar „Atsisakyti naujienlaiškio“). Primename, kad Jums atsisakant naujienlaiškių su mūsų pasiūlymais dėl prekių ir paslaugų, Jūs vis dar gausite pranešimus apie teisės aktų pasikeitimus, kurių gavimas yra Jūsų užsakytų paslaugų dalis.
2.    Turite teisę nesutikti, kad būtų įrašomi slapukai Jūsų įrenginyje, nustatydami savo naršyklės parametrus taip, kad ji nepriimtų trečiųjų asmenų slapukų, o jau įrašytus slapukus ištrinti, tačiau tokiu atveju kai kurios mūsų svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos ar svetainės naršymo kokybė pablogės.
3.    Primename, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš sutikimo atšaukimą.

IX.    KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ?
1.    Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti. Tačiau negalime garantuoti visiškos duomenų saugos internete, kai Jūs paskelbiate savo asmens duomenis.
2.    Prisijungimą prie svetainės ir interneto parduotuvės užtikriname https protokolu ir saugiu prisijungimu SSL sertifikatu.
3.    Mes taip pat suteikiame Jums galimybę savo prisijungimą prie savo profilio apsaugoti savo susikurtu saugiu slaptažodžiu. Dėl Jūsų duomenų saugumo prašome saugoti šį slaptažodį ir užtikrinti jo konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims, nesuteikti Jūsų interneto naršyklei teisės įsiminti slaptažodį ir jungtis su įsimintu slaptažodžiu automatiškai ir kt.). Bendrovė nepriima jokios rizikos, kuri gali kilti Jums atskleidus slaptažodžius tretiesiems asmenims ar sudarius sąlygas jiems prisijungti prie Jūsų paskyros be Jūsų sutikimo.

X.    KAM GALITE SKŲSTIS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMŲ?
1.    Mes labai stengiamės visapusiškai apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau jei manote, kad tvarkydami Jūsų duomenis pažeidžiame Jūsų teises ar duomenų apsaugos įstatymus, prašome mums nedelsiant apie tai pranešti paštu adresu UAB „E-ZWAY“, Kalvarijų g. 98-44, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@e-zway.lt. Esame pasirengę imtis visų teisėtų priemonių, kad operatyviai pašalintume kilusius nesklandumus ir galimus pažeidimus, kad dar geriau užtikrintume Jūsų duomenų saugumą ir tinkamą jų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
2.    Jūs taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt).