Kainoraštis

Elektroninių sąvadų kainos:

ELEKTRONINĖ SĄVADŲ VERSIJA Vieno sąvado kaina metams su PVM, Eur Išbandyti nemokamai Užsakyti metams
1. FINANSAI 45,56
2. MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ KOMENTARAI 45,56
3. DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI 59,22
4. DARBŲ SAUGA 45,56
5. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 45,56
6. MAISTAS IR JO HIGIENOS NORMOS 68,97
7. NEKILNOJAMASIS TURTAS 45,56
8. STATYBOS TEISĖ 68,97
9. TRANSPORTO TEISĖ 59,22
10. SVEIKATOS TEISĖ 68,97
11. VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA 44,86
12. BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ PAGAL VSAFAS 55,37
13. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA, TAIKANT SUMINĘ DARBO LAIKO APSKAITĄ (2016 m. redakcija) 55,72
14. VERSLO APSKAITOS STANDARTAI 38,55
15. DOKUMENTŲ VALDYMAS 68,97
16. VALSTYBĖS TARNYBA 38,55
17. CIVILINIS KODEKSAS 29,79
18. CIVILINIO PROCESO KODEKSAS 29,79
19. BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 26,28
20. BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS 26,28
21. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS (galiojo iki 2016 12 31) 29,79
22. DARBUOTOJŲ SAUGOS SPRENDINIAI TECHNOLOGINĖSE KORTELĖSE 38,55
23. TURTO APSKAITA PAGAL VSAFAS 52,22
24. DARBO TEISĖ 38,55
25. PAGRINDINIAI MOKESČIAI: NAUJOVĖS, LENGVATOS IR PROBLEMATIKA 80,60
26. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS: NAUJOVĖS, LENGVATOS IR PROBLEMATIKA 68,97
27. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS 83,49
28. ETIKETAS 45,56
29. VIEŠIEJI PIRKIMAI 38,55
30. GPMĮ PAKEITIMAI NUO 2015-01-01 (audio seminaras) (2016 m. pakeitimai rašytinėje medžiagoje)
31. PRANEŠIMAS APIE INVESTICINĮ PROJEKTĄ (audio seminaras)
32. PELNO MOKESČIO DEKLARACIJA PLN204 VERSIJA 04 (audio seminaras)
33. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS (galioja nuo 2017 01 01) 29,79
34. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATMINTINĖ IR KITA AKTUALI INFORMACIJA 68,97
35. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS TVARKA 154,88
36. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NAUJOVĖS KIT711 02 VERSIJA (audio seminaras)
37. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA, ATVAIZDAVIMAS VSAKIS 2016 M. (video seminaras)
38. DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS (video seminaras)
39. i.MAS IR NAUJAUSI MOKESTINIAI PAKEITIMAI (video seminaras)
40. DARBO KODEKSO PASIKEITIMAI (2016 m. spalis, video seminaras)
41. INVENTORIZACIJA IR VIDINĖS ĮMONĖS TVARKOS, REIKALINGOS JOS ATLIKIMUI (video seminaras)
42. MOKESČIŲ IR APSKAITOS NAUJOVĖS NUO 2017 M. (video seminaras)
43. NAUJASIS DARBO KODEKSAS (video seminaras 2017-05-25)
44. NAUJASIS DARBO KODEKSAS. AKTUALIJOS VIEŠAJAM SEKTORIUI (video seminaras 2017-05-26)
45. DARBO TVARKOS IR DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI 54,74
46. DARBO KODEKSO NAUJOVĖS PRAKTIKOJE (video seminaras 2017-09-15)
47. PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI IR KITI DOKUMENTAI
48. SĖKMINGI VIEŠIEJI PIRKIMAI – PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAI (video seminaras 2017-12-13)
49. DUOMENŲ APSAUGA
50. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (video seminaras 2018-03-21)
51. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE (video seminaras 2018-03-29)
52. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJOVĖS 2018 M. (video seminaras 2018-04-25)
53. ATLIEKŲ IR PAKUOČIŲ TVARKYMAS
54. ATLIEKŲ IR PAKUOČIŲ APSKAITOS VYKDYMO TVARKOS
55. MOKESČIŲ REFORMA IR DUOMENŲ APSAUGA BUHALTERIO DARBE (video seminaras 2018-10-03)
56. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
57. VIDEO SEMINARŲ CIKLAS "EKSPERTAI PATARIA"
58. DEMONSTRACINĖ VERSIJA (video seminarų ciklas "Ekspertai pataria")
59. "SODRA" 2019 M. (video seminarai)
60. 2018 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS YPATUMAI. MOKESČIŲ REFORMA (video seminaras 2019-03-28)
61. FINANSŲ KONTROLĖ
62. VERTA ŽINOTI (video seminarų ciklas "Ekspertai pataria“)
63. APSKAITOS POLITIKA PAGAL VAS
64. APSKAITOS POLITIKA PAGAL VSAFAS